Monthly Archive: กันยายน 2018

ก.ย.
30

พิธีเปิดโครงการชมรม Green University

20180929GreenUniversity_11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของชมรม Green University เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69919 Share

ก.ย.
30

งานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 Rmutt Freshy night 2018 “PROUD OF WHO ARE YOU”

20180928Freshy_30

  ภาพบรรยากาศงานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 Rmutt Freshy night 2018 “PROUD OF WHO ARE YOU” วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69787 Share

ก.ย.
26

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180926IT_08

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาฯ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70664 Share

ก.ย.
25

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

job0925

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Share

ก.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

asst.Dr.Phitaya

Share

ก.ย.
20

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920sci_06

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของคณะฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69763 Share

ก.ย.
19

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

IEI2018Bio_16

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชลธาร ชูวงษ์ ชายธีระพงษ์ ทองบุตร นางสาววราภรณ์ เพ็งอุ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน (“The 10th International Exhibition of Inventions” เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญุบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69754 Share

ก.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานIEI&WIIF 2018

congratBio2018IEI

Share

ก.ย.
17

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180917job

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามที่ได้มีประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  7 กันยายน  2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ Share

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

20180914sci_07

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project”โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะรองอธิการบดีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69641 Share

Older posts «