Daily Archive: กันยายน 7, 2018

ก.ย.
07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

job0907

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่  7 กันยายน   2561 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดังต่อไปนี้ Share

ก.ย.
07

แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

workloadsci2018

Name Size Hits แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 45.6 KiB 498 Share