Daily Archive: พฤศจิกายน 19, 2018

พ.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181205Dad

Share

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

20181119sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70929 Share

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

regis2-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 Share

พ.ย.
19

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

calendar2-61

Share