Monthly Archive: พฤศจิกายน 2018

พ.ย.
13

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University

20181113Green University_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University โดยใช้ภาชนะเช่น เเก้วน้ำ จาน แทนการใช้ถุงพลาสติก ในการบรรจุอาหารหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รางวัลขวัญใจอาจารย์ นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว รณรงค์ให้นักศึกษาใช้ภาชนะทดแทนการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แก้ว …

Continue reading »

พ.ย.
13

โครงการติวฟรีพิชิต TCAS 2019

poster-1

ติววิชาคณิตฯ และ อังกฤษโดยติวเตอรชั้นนำ ยกระดับผลคะแนน ONET 9 วิชาสามัญ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มทธ.ธัญบุรี รับสมัครจำกัด (1,500 ที่นั่ง) 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561 ผ่านทาง www.tcas.rmutt.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) แจกฟรี เอกสารประกอบ กระเป๋า และอาหารกลางวัน กับ ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่าน Share

พ.ย.
09

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181109comsci_08

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71729 Share

พ.ย.
06

งานสหกิจศึกษาแนะนำขั้นตอนการออกสหกิจศึกษาศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

20181106coopsci_02

นางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าแนะนำขั้นตอนการออกสหกิจศึกษาศึกษาและการกรอกเอกสารการออกสหกิจและฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70767 Share

พ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

iENA2018

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70698   Share

พ.ย.
02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา

20181101FABLAB

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้าน SME และเป็นการยกระดับศักยภาพครูแกนนำ และวิศวกรผู้ช่วยสำหรับสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 45 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70708 Share

» Newer posts