Daily Archive: มีนาคม 12, 2019

มี.ค.
12

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bio

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดสอบสมรรถนะ หรือเทคนิคด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้อง ST 1506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75613 Share

มี.ค.
12

โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒”

20190312sci_50

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภายในงานมี การประกวดตำส้มตำลีลา การประกวดภาพถ่าย “ว้าว…คณะวิทย์” และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์รักสองฝั่งคลอง” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75454 Share

มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

bannersciResearchContest

Share