Daily Archive: เมษายน 22, 2019

เม.ย.
22

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561

40134

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียนที่2/2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75940 Share

เม.ย.
22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

NameList2019

Share