Daily Archive: พฤษภาคม 13, 2019

พ.ค.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

20190513Chem_37

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องST-1 308 อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76951 Share

พ.ค.
13

สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

20190513sci

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76598 Share

พ.ค.
13

บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดการเรียนการสอนและบูรณาการแบบ​ STEM” ณ​ โรงเรียนวัดทะเลบก

20190513STEM_02

คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มทร.ธัญบุรี จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดการเรียนการสอนและบูรณาการแบบ​ STEM” ณ​ โรงเรียนวัดทะเลบก​ อำเภอกำแพงแสน​ จังหวัดนครปฐม​ ระหว่างวันที่​ 13-14​ พฤษภาคม 25​62​ โดยมี ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประภาส ทองรัก และอาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม ให้เกียรติเป็นวิทยา​กร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76242 Share