Daily Archive: มิถุนายน 11, 2019

มิ.ย.
11

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์

20190611physics_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST-1 701 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77557 Share

มิ.ย.
11

ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต

bennerBloodDN-01-01

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมทําความดีบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

มิ.ย.
11

บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยี จำกัด เข้ารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

20190611ssc_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยี จำกัด ในการพบปะนักศึกษาเพื่อรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (เวลา 11.15-12.00 น.) ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77534 Share

มิ.ย.
11

งานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

20190611coopsci_62

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในการแนะนำแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77491 Share

มิ.ย.
11

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562

คู่มือปฐมนิเทศ2019

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562 http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=359 Share

มิ.ย.
11

ขอแสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

informationDeansci

Share