มี.ค. 03

นักศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ “คณิตศาสตร์ส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

          นักศึกษาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ”คณิตศาสตร์ส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยมี ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ในวันเสาร์ที่  3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.