พ.ย. 29

พิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีประดับไทด์และติ้ง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา


ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.