พ.ย. 23

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.