ส.ค. 27

พิธีเปิดงานกีฬา Science Games 2017

          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานกีฬา Science Games 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในการนี้ ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.