ศิษย์เก่า MA 45 รุ่น 1

รวม 11 คน

ชาย 1 คน

หญิง 10 คน

26993509_1823735327638946_1950853234654548140_n

โอ๊ต

ชัชวาล เชยสุวรรณ
รหัสนักศึกษา : 014551302019-1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
Facebook : Chatchaval Choeysuwan

26991673_1677114845643505_1442934673605698449_n

ส้ม

นันทนา จามจุรีย์
รหัสนักศึกษา : 014551302005-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
(โพธิบุญราษฎ์บำรุง)
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Nantana Chamchuree

26907981_10208974080787617_7004623507538002057_n

อ้อย

สวนีย์ ธูปขุนทด
รหัสนักศึกษา : 014551302037-3
สถานที่ทำงาน : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ตำแหน่ง : SME Business Relationship Manager
Facebook : Tualek Tuanoi Tuanid

26815312_853330738162046_6573157796770317144_n

ขวัญ

ศิริวรรณ เหลืองเจริญกุล
รหัสนักศึกษา : 014551302034-0
สถานที่ทำงาน : บริษัท พีมาร์ท
ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
ตำแหน่ง : Operation Audit Manager
Facebook : ศิริวรรณ เหลืองเจริญกุล

26731107_1708232992531169_5869363729845379139_n

หมี

อารี สุทธิดี
รหัสนักศึกษา : 014551302006-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์)
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : Mee JuJy

26903803_10155594514554965_3257663707668369981_n

ปุ้ย

สุชาวดี ชาติชัย
รหัสนักศึกษา : 014551302001-9
สถานที่ทำงาน : บจ.แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เทคโนโลยี (ธุรกิจส่วนตัว)
ตำแหน่ง : Project Manager
Facebook : Pinky Love

27067265_1788239881194195_5652089132908810267_n

ฝน

วนิดา เชื้อขาวพิมพ์
รหัสนักศึกษา : 014551302031-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนคณิต-ภาษาลำลูกกา
คลอง4(คุมองคลอง4)
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคณิตศาสตร์และ
ครูผู้ช่วยสอน
Facebook : Fon Yonghwa

26805174_1663842620341590_6713569632308958947_n

เนตร

เนตรนภา สุขประเสริฐ
รหัสนักศึกษา : 014551302004-3
สถานที่ทำงาน : บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก
ตำแหน่ง : Logistics assist manager
Facebook : Natenapa Sukprasert

girl

This is the heading

ศิรินทิพย์ สืบพันธ์โกย
รหัสนักศึกษา : 014551302002-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อ้อมเดือน คุดนอก
รหัสนักศึกษา : 014551302016-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุวิมล นระมั่ง
รหัสนักศึกษา : 014551302041-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :