ศิษย์เก่า MA 55 รุ่น 11

รวม 27 คน

ชาย 6 คน

หญิง 21 คน

พี่ภีม

ภีม

ณพล ทับทิมทอง
รหัสนักศึกษา : 115510901040-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
“สามัคคีคุณูปถัมภ์”
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : ณพล ทับทิมทอง

S__2826243

เฟรม

พงษ์ณริน เกตุสม
รหัสนักศึกษา : 115510901015-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสารสาสวิเทศมีนบุรี
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Pongnarin Gatsom

18485990_1141784752633340_7306234330437658303_n

มอส

ปรัชญา เชิดชู
รหัสนักศึกษา : 115510901016-6
สถานที่ทำงาน : ธนาคารกสิกร
ตำแหน่ง : BAS
Facebook : Moss Prachaya

S__2981894

ดา

ชุติวัต แก้วมณี
รหัสนักศึกษา : 115510901025-7
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : Ounnada Kmn

boy

This is the heading

ปิโยภาสน์ ปีตวัฒนกุล
รหัสนักศึกษา : 115510901041-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

กฤษฎา ไชยหนองหว้า
รหัสนักศึกษา : 115510901052-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

พี่น้ำหอม

น้ำหอม

น้ำหอม ประดิษฐ์
รหัสนักศึกษา : 115510901005-9
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : namhom pardit

พี่แนท

แนท

อมรรัตน์ วิลัยรส
รหัสนักศึกษา : 115510901014-1
สถานที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพลับ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
Facebook : Amornrut Wilairos

พี่ภัท

พัท

ธนภัสสร์ จิรขวัญฉาย
รหัสนักศึกษา : 115510901045-5
สถานที่ทำงาน : บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด
ตำแหน่ง : ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
Facebook : Thanapat Jirakwanchai

พี่กาน

กานต์

กาลดา บุรีรักษ์
รหัสนักศึกษา : 115510901027-3
สถานที่ทำงาน : บริษัท อาร์ ที บี
เทคโนโลยี จำกัด
ตำแหน่ง : Assistant to Sales Manager
Facebook : Kanlada Bureerak

พี่กลอย

กลอย

ตวงทอง หนองตะไกร
รหัสนักศึกษา : 115510901026-5
สถานที่ทำงาน : บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(สำนักงานใหญ่)
ประจำเคเอฟซีโลตัสรังสิตคลอง 7
ตำแหน่ง : Shift manager
Facebook : Tuangtong Nongtagrai

26907831_1249316061879823_9056694930365798085_n

พลอย

อรนี สีดำ
รหัสนักศึกษา : 115510901023-2
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : P PL OY

พี่แพท

แพท

กมลวรรณ ทวีสุขเสถียร
รหัสนักศึกษา : 115510901038-0
สถานที่ทำงาน : เซ็นทรัลลาดพร้าว
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Kamonwan Thaweesuksatien

26996523_1683660618360951_662054210_n

หญิง

อารีย์ญา วงสา
รหัสนักศึกษา : 115510901017-4
สถานที่ทำงาน : สถาบันกวดวิชา วันทูวัน
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Aree Ya

27044656_1653843317995365_880816849_n

เฟิร์น

สุวพร ปิ่นแก้ว
รหัสนักศึกษา : 115510901028-1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
Facebook : Suvsporn Pinkaew'spw

26996490_1652068334853876_686619552_n

จิ้งหรีด

อารีรัตน์ ควบคุม
รหัสนักศึกษา : 115510901029-9
สถานที่ทำงาน : บมจ. กรุงเทพแอกซ่า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
Facebook : Areerat Kuabkum

27153207_1749268445125594_2065418660_n

ฝ้าย

ภารดี โกเฮง
รหัสนักศึกษา : 115510901033-1
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : Puifaii' Sbcc

18033394_1495474583873220_1112746691039710837_n

กี้

อรณีย์ จงรักษ์
รหัสนักศึกษา : 115510901035-6
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : kie oranee

26996453_1609347409132084_871642424_n

ย้งยี้

ภัทรีญา ต่อแก้ว
รหัสนักศึกษา : 115510901037-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดหน้องพังนาค
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : Yong Yee Torkaew

15823505_1522254317804440_2658461438643682055_n

มิ้ว

วรัชญา เฉิดฉันท์พิพัฒน์
รหัสนักศึกษา : 115510901039-8
สถานที่ทำงาน : บจก.เมดิก้าวิว่า
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
Facebook : โดเรม่อน จัง

26996439_1635175953195271_1855167562_n

แอม

จุฑามาศ แย้มภิรมย์ศรี
รหัสนักศึกษา : 115510901042-2
สถานที่ทำงาน : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : พนักงานบริษัท
Facebook : Jutamas Yampiromsir

12985446_1067585756634261_7993721910939451877_n

แก้ว

สุธีมา ไชยธง
รหัสนักศึกษา : 115510901046-3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
Facebook : Suthima Chaithong

12509064_1038701596187081_9060368245359824281_n

เจน

จีรนาถ เที่ยงตรง
รหัสนักศึกษา : 115510901020-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : Suwalak Teangtrong

girl

This is the heading

ศิริพร สังกาเกตุ
รหัสนักศึกษา : 115510901024-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ดวงกมล เชี่ยวชาญ
รหัสนักศึกษา : 115510901021-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุภาวรรณ อินทมาศ
รหัสนักศึกษา : 115510901031-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุรัสวดี คงกะพัน
รหัสนักศึกษา : 115510901051-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :