ศิษย์เก่า MA 56 รุ่น 12

รวม 36 คน

ชาย 8 คน

หญิง 28 คน

23755360_1569107696480279_4327184121712496346_n

ตรี

มนตรี สายจำปา
รหัสนักศึกษา : 115610901020-6
สถานที่ทำงาน : บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
Facebook : Tree Saichampa

26239757_1971931869491445_8770063979255020836_n

เสือ

วัฒนา แย้มกลิ่น
รหัสนักศึกษา : 115610901066-9
สถานที่ทำงาน : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
Facebook : Watthana Yaemklin

26734077_2317227714969345_8738085962402187282_n

บอล

อภิวิชญ์ ไทรกิ่ง
รหัสนักศึกษา : 115610901047-9
สถานที่ทำงาน : บริษัท บ.ฝาจีบ จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง : พนักงานวิจัยและพัฒนา
Facebook : Ball Apiwit

23231311_1697297350314887_8785679373180538761_n

ธีร์

ธีรัตม์ เกษมวรรณ
รหัสนักศึกษา : 115610901050-3
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Facebook : T-Teerat Kasamwanสถาบัน

17861878_453024281710957_5061809704403248967_n

แบงค์

ธีระวัฒน์ ทองปานดี
รหัสนักศึกษา : 115610901036-2
สถานที่ทำงาน : Dtac Callcenter
ตำแหน่ง : staff
Facebook : Bank Theerawat

26112028_10208775119654179_544244197829813238_n

ไมค์

สุรชัย แผนชาติ
รหัสนักศึกษา : 115610901041-2
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Facebook : Surachai Phaenchat

S__2654213

ต้อง

ชินวรณ์ ศรีมูล
รหัสนักศึกษา : 115610901029-7
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : แฮมเมอร์ ชิน

27045333_1630550073706353_513839457_n

เทพ

เทพณัฐ พาลเสือ
รหัสนักศึกษา : 115610901042-0
ศึกษาต่อด้านประกันภัย
Facebook : Ps Teppanut

26907756_2014332875507985_7124768809631474706_n

จอย

สุขเกษม พันธ์รัตน์
รหัสนักศึกษา : 115610901060-2
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : joy sukkasem

22519552_1495364573890001_1268019732975865726_n

แอม

สตรีรัตน์ ปรีเดช
รหัสนักศึกษา : 115610901065-1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : Sateerat Predech

26804857_949734018517338_3542392071534076341_n

นิว

สุธิดา สามารถ
รหัสนักศึกษา : 115610901043-8
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : Sutida Samart

23591979_1005431609597051_7086015550434367646_o

ดา

วริดา มินศรี
รหัสนักศึกษา : 115610901008-1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Warida Minsri

26815450_1946858365341474_5236883038231996309_n

แนน

สุภาพร สิงห์ถม
รหัสนักศึกษา : 115610901011-5
สถานที่ทำงาน : บริษัทณายลอยด์เบเกอรี่
ตำแหน่ง : ธุรการ
Facebook : Supaporn Nan

26731256_1680544535338107_5064801232839417862_n

นก

ดวงฤทัย เรืองคำ
รหัสนักศึกษา : 115610901058-6
สถานที่ทำงาน : RTB เทคโนโลยี จำกัด
ตำแหน่ง : Sales Suppor
Facebook : Doungruethai Nok'z

26730796_10208427902974221_9057913420264965597_n

บี

บุณยาพร ทองอิน
รหัสนักศึกษา : 115610901013-1
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ตำแหน่ง : ครูประจำหอพัก
Facebook : Bee Bunyaporn

26907533_924379984392473_1087847145784986922_n

เบียร์

ขนิษฐา ทองดอนเกีย
รหัสนักศึกษา : 115610901061-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Khanittha Thongdonkia

23231264_2459748337582789_1165345725878428574_n

เล็ก

ณัฐญา แหยมใส
รหัสนักศึกษา : 115610901055-2
สถานที่ทำงาน : บจก.ดีเจริญดี เอ็นจิเนียริ่ง
ตำแหน่ง : ธุรการบัญชี
Facebook : Nattaya Yamsai

S__2842627

ปิ๋ว

โกลัญญา อริยะเวสตระกูล
รหัสนักศึกษา : 115610901033-9
สถานที่ทำงาน : บริษัทมิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด
ตำแหน่ง : เลขากรรมการผู้จัดการ, การเงิน
Facebook : Kolanya Ariyawettrakun

24293868_1519443314801082_4565596601876847756_n

โม

เบญจวรรณ ศรีอ่ำ
รหัสนักศึกษา : 115610901064-4
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Mo Benjawan

S__2646027

แหม่ม

วลัยลักษณ์ บุญมา
รหัสนักศึกษา : 115610901056-0
สถานที่ทำงาน : Tokumi electronics
thai co., Ltd.
ตำแหน่ง : planning OM (logistics)
Facebook : Walailuck Boonma

26994149_1736191573111852_3966780252128696465_n

ลูกน้ำ

ลูกน้ำ แก้วปรีชา
รหัสนักศึกษา : 115610901040-4
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนศุภวิทย์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Luknam Keawprecha

26731433_1816546918419107_1087143812499592290_n

หมิว

กนกนาถ เดชค้ำ
รหัสนักศึกษา : 115610901052-9
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเจริญวิชญ์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Noo kik kanoknath

26731707_1526539324119935_8825446368983899374_n

พิมพ์

ปวีณา จันทร์บาง
รหัสนักศึกษา : 115610901026-3
สถานที่ทำงาน : หน่วยงาน Y.E.M. ในเครือ
อลิอันซ์อยุธยา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการเงิน
Facebook : Seek IPimmy

26166630_1510382939057549_1301740493343958706_n

ไอซ์

รุ่งไพลิน โปร่งจิตต์
รหัสนักศึกษา : 115610901049-5
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดชินวราราม
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
Facebook : Rungpailin Ice

26733904_1731943100231788_8749322864650084900_n

กิ๊ก

มนัสชนก มาแต้ม
รหัสนักศึกษา : 115610901057-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนศึกษาปัญญา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Manatchanok matam

S__2646021

เอ๋ย

อริสรา ลิมปิทีป
รหัสนักศึกษา : 115610901053-7
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : Arisara Limpiteep

S__2686980

ครีม

คัคนางค์ เครือสาร
รหัสนักศึกษา : 115610901028-9
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : kakanang kaurasan

26731172_1556241301118669_1382644867733370358_n

จี

จิรวรรณ เจริญพานิชเสรี
รหัสนักศึกษา : 115610901048-7
สถานที่ทำงาน : บริษัท ธัญธร ทีม
เซอร์วิส จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการด้านเอกสารและผู้ประสานงานระหว่างประเทศ
Facebook : Jee G Jirawan

S__2646025

ปอย

กวินทิพย์ เดชทองพงษ์
รหัสนักศึกษา : 115610901021-4
สถานที่ทำงาน : CMA CentralPlaza Cheangwattana
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Kawintip Dettongpong

26996060_1733698860003327_1904302057_n

ไนซ์

ธันยาพลอย ธัญญ์ตรีฉัตร
รหัสนักศึกษา : 115610901015-6
สถานที่ทำงาน : Math Talent by Dr. ying
สาขาฟิวเจอร์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Supers Nize's

26994041_1336927649750456_3606576402532239314_n

เก๋

พัชรีภรณ์ ไชยโพธิ์
รหัสนักศึกษา : 115610901031-3
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : พัชรีภรณ์ ไชยโพธิ์

25446197_1929735527066505_7737368486035906064_n

แนน

ปวีณ์ธิดา ทับศรี
รหัสนักศึกษา : 115610901038-8
สถานที่ทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร ธัญบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Facebook : Paweetida Tabsree

22728823_1499412843445374_4062782619131993531_n

เนส

ปภธนสร บำรุงสาลี
รหัสนักศึกษา : 115610901062-8
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Facebook : Nest Deathless

24774825_748855975308189_9180918818377691218_n

จูน

พรทิพา ประจวบวัน
รหัสนักศึกษา : 115610901051-1
สถานที่ทำงาน : บริษัท ธัญธร ทีม
เซอร์วิส จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการด้านเอกสารและผู้ประสานงานระหว่างประเทศ
Facebook : Pornthipa Prachubwan

18157714_1371827499560127_5860836738814822395_n

ฝ้าย

สุวพร ดีแพง
รหัสนักศึกษา : 115610901017-2
สถานที่ทำงาน : DTAC Call Center
ตำแหน่ง : Prepaid
Facebook : Faii SD Deepang

22089911_1585946221462047_3219357317666034906_n

จี

ขนิษฐา พึ่งไพร
รหัสนักศึกษา : 115610901023-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
Facebook : Jee Phuengprai