ศิษย์เก่า MA 47 รุ่น 3

รวม 13 คน

ชาย 3 คน

หญิง 10 คน

20376021_2016920914999778_6114885452037942501_n

ตั้ม

สิทธิชัย บุญนาค
รหัสนักศึกษา : 014751302015-5
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสมุทรปราการ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Facebook : สิทธิชัย บุญนาค

boy

This is the heading

กิจจา วัฒนตฤณากุล
รหัสนักศึกษา : 014751302012-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ธนิต รัตนศักดิ์ดา
รหัสนักศึกษา : 014751302017-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

26904537_10209638801520737_8117565028041260104_n

แหล๋ว

เกสร ยิ้มจู
รหัสนักศึกษา : 014751302008-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : แหล๋ว ปราการ

26814770_1557234964329726_6118975219426580536_n

เหมียว

สุธาสินี คัยนันทน์
รหัสนักศึกษา : 014751302013-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านวังผาตาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
Facebook : cat kaiyanan

22814503_1555058767886112_7989998906911346563_n

จุ๋ม

สินใจ. เลไธสง
รหัสนักศึกษา : 014751302027-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านสระไม้เเดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : jum ja

girl

This is the heading

สุรีย์ สุวรรณ
รหัสนักศึกษา : 014751302002-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ปิยะนุช ผาคำ
รหัสนักศึกษา : 014751302003-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อำภา ศรราช
รหัสนักศึกษา : 014751302006-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ณัฐวดี สวยกำปัง
รหัสนักศึกษา : 014751302011-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

รัชดา มีณรงค์
รหัสนักศึกษา : 014751302014-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ธิดารัตน์ พลวารินทร์
รหัสนักศึกษา : 014751302020-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พัชรา จำเนียรพันธุ์
รหัสนักศึกษา : 014751302021-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :