ศิษย์เก่า MA 48 รุ่น 4

รวม 9 คน

ชาย 1 คน

หญิง 8 คน

boy

This is the heading

กิตติพงษ์ พลเจียก
รหัสนักศึกษา : 014851302001-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

สุพัตรา

จอย

สุพัตรา เรืองพิศาล
รหัสนักศึกษา : 014851302019-5
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2
Facebook : Supatra Joy

20953725_1846784878679856_7149437711638038176_n

นุ่น

อนันทิตา อินทรังษี
รหัสนักศึกษา : 014851302009-6
สถานที่ทำงาน : บริษัท เกียรติวณิช จำกัด
ตำแหน่ง : Direct Sales Representative
Facebook : Ananthita Noon Intarangsee

22140995_1605551106132193_779500615506706282_n

นุ้ย

สุธิสา ทับทองคำ
รหัสนักศึกษา : 014851302008-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
Facebook : Nunuy Tubtongkam

unnamed

ปู

กาญจนา แก้วสุข
รหัสนักศึกษา : 014851302025-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบางไทรวิทยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
Facebook : Kanjana Kaewsuk

19247907_1834393846585378_45455936373035633_n

ผึ้ง

สุลีรัตน์ สังอยู่สุข
รหัสนักศึกษา : 014851302011-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : Suleerat Pueng Sangyoosuk

girl

This is the heading

ฤดี มะวรคนอง
รหัสนักศึกษา : 014851302005-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

วัลภา กาญจนประดิษฐ์
รหัสนักศึกษา : 014851302023-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พันธิวา บุตรน้ำเพชร
รหัสนักศึกษา : 014851302031-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :