ศิษย์เก่า MA 49 รุ่น 5

รวม 11 คน

ชาย 2 คน

หญิง 9 คน

26993916_1202832823180623_8543919810640920500_n

หนุ่ย

ธนพิชญ์ สาชะนะ
รหัสนักศึกษา : 114911301009-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนนาไหมพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : Shalor Nui

26904488_1637335272991454_2783307223357520924_n

ซอ

ว่าที่ ร.ต.อนนท์ พันธ์พฤกษ์
รหัสนักศึกษา : 114911301017-1
สถานที่ทำงาน : บ.มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก Au refine
Facebook : Survivor Leesaw

26239540_10155453571188687_6500679103955996542_n

ส้ม

ธนิตา คงชุ่ม
รหัสนักศึกษา : 114911301025-4
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่ง : เลขาอาจารย์หมอ ศูนย์กู้ชีพ
Facebook : somzaza20

26814956_1925904794106015_8353833800889930548_n

ยู

หนึ่งฤทัย สัญญเดช
รหัสนักศึกษา : 114911301027-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : Sompachr Portasang

26903895_10212921708615377_4553869028254016373_n

ผึ้ง

นุชสรา อโณทัยเรืองรอง
รหัสนักศึกษา : 114911301007-2
สถานที่ทำงาน : บจก.ม๊อตตี้-เอสโอพี
เฮลท์ พลัส
ตำแหน่ง : เลขานุการ
Facebook : nussara nasarut

26730920_2021353401212312_4770894724151241329_n

แอมป์

พรสุรางค์ จำปี
รหัสนักศึกษา : พรสุรางค์ จำปี
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านป่ารังงาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : Amm Beloved

26815559_1518857044901807_1441990748043430473_n

เมย์

รสสุคนธ์ อินโต
รหัสนักศึกษา : 114911301012-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกวดวิชาบ้านหรรษา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : รสสุคนธ์ อินโต

26219530_1754314454581743_5165549929036708122_n

กระต่าย

อัจฉรา หล่อเหลี่ยม
รหัสนักศึกษา : 114911301019-7
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้ม
สอาดรังสิต
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : หัวหอม ชื่นใจ

26904777_1703996962994875_3845546929931057708_n

แนน

จารุวรรณ อ่อนวงษ์
รหัสนักศึกษา : 114911301051-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Jaruwan Onwonn

girl

This is the heading

เตือนใจ กกขุนทด
รหัสนักศึกษา : 114911301002-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ดวงเนตร สินพรม
รหัสนักศึกษา : 114911301033-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :