ศิษย์เก่า MA 50 รุ่น 6

รวม 25 คน

ชาย 7 คน

หญิง 18  คน

1970577_10152278977789344_1554202118_n

โอ

ชนบดี เหลืองสด
รหัสนักศึกษา : 115010901026-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : Chanabodee Luangsod

27067148_1800972866604269_7524626652149229608_n

เก่ง

วัลลภ ขุนวิเศษ
รหัสนักศึกษา : 115010901031-6
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : วัลลภ ขุนวิเศษ

27073259_2083954881620683_4430704173208592421_n

เอ

สนธยา นิธิธนิโยปกรณ์
รหัสนักศึกษา : 115010901003-5
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : สนธยา นิธิธนิโยปกรณ์

boy

This is the heading

จารุพันธ์ เหล่าแก้วก่อง
รหัสนักศึกษา : 115010901013-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

สัณพวุฒิ สุขเกษม
รหัสนักศึกษา : 115010901016-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

นิติดล วุฑฒกนก
รหัสนักศึกษา : 115010901054-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ศิกวัส แสงทอง
รหัสนักศึกษา : 115010901055-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

26805308_1687293747990067_6968858231126228905_n

เฟิร์น

ววรรณิศา ชมสุดา
รหัสนักศึกษา : 115010901009-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Wannis Chom

26815356_10207863348981885_4765924847949333461_n

แพท

จิรนันท์ ป้อมสุวรรณ
รหัสนักศึกษา : 115010901058-9
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : PT Pomsuwan

26907532_10214738434032888_3826208958537454257_n

กวาง

ภัทราวรรณ ทิมปรางค์
รหัสนักศึกษา : 115010901012-6
สถานที่ทำงาน : ร้านเสี่ยงดวงเบเกอร์รี่
(ธุรกิจส่วนตัว)
Facebook : Moo Kwang

26908081_1664562016940473_6901189621771812521_n

นุช

มณัสนันท์ วิชัยวงษ์
รหัสนักศึกษา : 115010901027-4
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
Facebook : นุชไม่รู้จริงๆ เคป้ะ

26815539_1725414147481417_4261598964698061229_n

แป๋ว

วันเพ็ญ ชื่นมาลา
รหัสนักศึกษา : 115010901038-1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : Wanpen Chuenmala

27067844_1788215577916013_2437572772344863544_n

จูน

พิณทิพย์ พระเดโช
รหัสนักศึกษา : 115010901045-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Facebook : Phinthip Phradecho

girl

This is the heading

ฐิติชญา ยุพา
รหัสนักศึกษา : 115010901005-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พรรวษา หงษ์ทอง
รหัสนักศึกษา : 115010901004-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

เพ็ญนภา ม่วงดำ
รหัสนักศึกษา : 115010901017-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศันสนีย์ อ่วมแก้ว
รหัสนักศึกษา : 115010901018-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ลำใย สุระพิน
รหัสนักศึกษา : 115010901019-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

มัธนา สิงห์ทอง
รหัสนักศึกษา : 115010901024-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศรัญญา สุวันนะ
รหัสนักศึกษา : 115010901057-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อินทิรา สีหาบุญทอง
รหัสนักศึกษา : 115010901034-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

รุ่งรัตน์ มั่นสิงห์
รหัสนักศึกษา : 115010901056-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

เพ็ญนภา สายคำเกตุ
รหัสนักศึกษา : 115010901039-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุนิษา บัวประเสริฐ
รหัสนักศึกษา : 115010901044-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พรทิพย์ จินสิน
รหัสนักศึกษา : 115010901061-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :