ศิษย์เก่า MA 51 รุ่น 7

รวม 42 คน

ชาย 8 คน

หญิง 34 คน

26814640_10156269091345809_8639832648141658928_n

เอ็ม

เจตตวิทย์ ส่งศรีแจ้ง
รหัสนักศึกษา : 115110901081-9
สถานที่ทำงาน : business analyst ควบ system analysis ควบ senior developer
Facebook : Jettawit Songsrijeang

26991929_1819792634719918_2068386642301299918_n

เจมส์

กฤษณพณ จันคีลี
รหัสนักศึกษา : 115110901016-5
สถานที่ทำงาน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : พนักงานธุรกิจ
Facebook : James Krisanaphon

boy

This is the heading

กิตติพงษ์ สืบบุญวงศ์
รหัสนักศึกษา : 115110901014-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

กีรติ ไวยบุรี
รหัสนักศึกษา : 115110901041-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ธีรพงษ์ สุขสมทรง
รหัสนักศึกษา : 115110901051-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

พร้อมพงศ์ คตหอย
รหัสนักศึกษา : 115110901058-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ศิริพงษ์ เผ่ากลิ่น
รหัสนักศึกษา : 115110901065-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ชินดนัย ใจดี
รหัสนักศึกษา : 115110901089-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

26804977_10155979948781894_6291485364475719504_n

มิ้น

ประภารัตน์ ทองหล่อ
รหัสนักศึกษา : 115110901055-3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
Facebook : Praparat Thonglor

26992679_1575057832572624_8372458313990520261_n

จิ๊บ

สาริศา พรายระหาญ
รหัสนักศึกษา : 115110901018-1
สถานที่ทำงาน : Bizcar Rental
ตำแหน่ง : Fleet Officer
Facebook : Jib Sarisa JB

26804860_1795302973855198_7604049757473224638_n

นิสรีน

นิสุมา พรมนวล
รหัสนักศึกษา : 115110901010-8
สถานที่ทำงาน : บริษัท สู่อัจฉริยะ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษประจำโรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
และโรงเรียนแสงอรุณ
Facebook : Goo Chill

26804957_1724467527605563_833723391964196653_n

ปุ้ย

พรรณทิวา. ท้วมลี้
รหัสนักศึกษา : 115110901004-1
สถานที่ทำงาน : couldcomputing
ตำแหน่ง : data access
Facebook : PuMpui Pantiwa

27067689_1513858598669705_576671535232866249_n

ทราย

พิมพ์ชนก พุฒทอง
รหัสนักศึกษา : 115110901060-3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพุทธยาศรม
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Pimchanok Putthong

26733545_1737432899664897_3821572928367153060_n

บี

เสาวภา ล่วงพ้น
รหัสนักศึกษา : 115110901082-7
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : BBee Saowapha

26992508_1769028199816653_8560081175693184033_n

เป้

อรพิมพ์ พวงพันธ์
รหัสนักศึกษา : 115110901006-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Thepepe Destiny

26814686_1681861491880337_7738884915448341262_n

ขวัญ

เบญจพร กาญจนาภรณ์
รหัสนักศึกษา : 115110901001-7
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Facebook : เบญจพร กาญจนาภรณ์

26815540_1826780034060698_4905307752082932275_n

เอ๋

สุจิตรา หื่ออินทร์
รหัสนักศึกษา : 115110901069-4
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Sujittra Huein

26903886_1757198734331607_2678426302638033546_n

บีม

นิธินันท์ เจริญเวช
รหัสนักศึกษา : 115110901054-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนปัณณวิชญ์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Nithinun Jareonwech

26804991_1844906772209236_729357158930295801_n

ตูน

สุพัตรา ทับทิมไทร
รหัสนักศึกษา : 115110901072-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Facebook : Supattra Tubtimsai

26805255_1550665211670010_8126741986400666048_n

ฟลุ๊ค

อัจฉรินทร์ เมืองกลาง
รหัสนักศึกษา : 115110901077-7
สถานที่ทำงาน : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Facebook : achanrin muangklang

26904369_10208603261759392_4454411352728942964_n

ฝ้าย

รัตนาภรณ์ เกษนอก
รหัสนักศึกษา : 115110901064-5
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Facebook : Rattanaporn Kadnok

26907982_1541471642556719_7931626876935289719_n

บิว

สิริวิมล กิ่งกันหา
รหัสนักศึกษา : 115110901013-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมูลนิธิรำไพ
ภูมิพันธ์วิทยา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Siriwimon Kingkanha

26804972_1580805751995479_4267808039301399576_n

น้องนาง

พรนิภา สิงห์รัมย์
รหัสนักศึกษา : 115110901005-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านในเหมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : NongnongPhonnipa

26904118_1689040817823607_8780605439664952514_n

เจี๊ยบ

พรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า
รหัสนักศึกษา : 115110901042-1
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
Facebook : JeAb Pachchayamon

girl

This is the heading

ยุพารัตน์ หยิบยก
รหัสนักศึกษา : 115110901011-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ทิพสุคลธ์ หงษ์ชู
รหัสนักศึกษา : 115110901024-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

จิราวรรณ พรหมแก้ว
รหัสนักศึกษา : 115110901026-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สาวิตรี พรัดวิเศษ
รหัสนักศึกษา : 115110901035-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

กมลชนก รุ่งฟ้า
รหัสนักศึกษา : 115110901037-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

กมลชนก ศักดิ์เมือง
รหัสนักศึกษา : 115110901038-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สาวิกา เนื่องตุ้ย
รหัสนักศึกษา : 115110901007-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

จุฑามาศ ยิ่งศิลป์
รหัสนักศึกษา : 115110901045-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ทิพธัญญา ชัยอำนวยพรกุล
รหัสนักศึกษา : 115110901049-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ธารทิพย์ สุขวนชัย
รหัสนักศึกษา : 115110901050-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

นาตยา นวลแจ่ม
รหัสนักศึกษา : 115110901053-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พรพิมล สุขประเสริฐ
รหัสนักศึกษา : 115110901056-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ภัทรพร เรียงแหลม
รหัสนักศึกษา : 115110901062-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สายฝน วงค์อามาตย์
รหัสนักศึกษา : 115110901067-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุพรรณี ทารส
รหัสนักศึกษา : 115110901071-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

เสาวลักษณ์ พรหมขุนทอง
รหัสนักศึกษา : 115110901083-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ไกวัล แก้วพวง
รหัสนักศึกษา : 115110901085-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พรรธิชา เจริญราษฎร์
รหัสนักศึกษา : 115110901087-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :