ศิษย์เก่า MA 53 รุ่น 9

รวม 43 คน

ชาย 5 คน

หญิง 38 คน

26994601_1640149946022645_222621837_n

เเม็ก

ธีรพล ไชยยะ
รหัสนักศึกษา : 115310901068-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Teerapon Max Chaiya

boy

This is the heading

วราวุฒิ ป้อมรอด
รหัสนักศึกษา : 115310901036-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

อรรถชัย ภู่กลั่น
รหัสนักศึกษา : 115310901041-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

วิชชา เบ็ญจนิรัตน์
รหัสนักศึกษา : 115310901061-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ปัญญวิชญ์ มณีพงศ์
รหัสนักศึกษา : 115310901092-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

ปรมาภรณ์

ปาล์ม

ปรมาภรณ์ ฉิมทับ
รหัสนักศึกษา : 115310901034-4
สถานที่ทำงาน : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
Facebook : Poramaporn Chimtub

26996848_2041422809476646_1213403944_n

เมย์

ฐานิกา พ่อลีละ
รหัสนักศึกษา : 115310901082-3
สถานที่ทำงาน : บ.ไอร่าแอนด์ไอฟุล
ตำแหน่ง : Branch office
Facebook : MEiya Darklifebutd

27157083_1711822242211853_1939002069_n

ฟาง

นวพร จันทร์นาค
รหัสนักศึกษา : 115310901035-1
สถานที่ทำงาน : บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : Financal Application Specialist
Facebook : Fang Nawaporn

26943014_1712037322193861_291106195_n

การ์ตูน

วาสนา จรรยางาม
รหัสนักศึกษา : 115310901096-3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Cartoon Wasana

26943045_10208205269528449_1893818923_n

กุ๊ก

สุพัตรา แสงเทียร
รหัสนักศึกษา : 115310901084-9
สถานที่ทำงาน : ร้านสุระพลวัสดุภัณฑ์
ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการ
Facebook : Kook Suphattra

26943170_10208205274168565_416623779_n

หญิง

ธนิษฐา ยศสูงเนิน
รหัสนักศึกษา : 115310901089-8
สถานที่ทำงาน : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท
จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : General Sales support officer I
Facebook : yungying yodsungnoen

26994931_10208205285208841_953737316_n

เยาว์

เพยาว์ แซ่เตีย
รหัสนักศึกษา : 115310901085-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Yao Payao

26943281_10208205297969160_1007446246_n

นิด

นิตรา ไหมสุข
รหัสนักศึกษา : 115310901086-4
สถานที่ทำงาน : บริษัท เด็มโก้ จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Facebook : Ni nitz

26942960_10208207597546648_969269021_n

บุ๋ม

สิริจันทร์ บุตรวงษ์
รหัสนักศึกษา : 115310901083-1
สถานที่ทำงาน : บริษัท ซีเจเอ็กซ์เพลส
กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกธุรการฝ่ายพัฒนาสาขาใหม่
Facebook : bumsirijan

26996496_1880716808637554_353436410_n

เยียร์

ศิริกัญญา จานแก้ว
รหัสนักศึกษา : 115310901039-3
สถานที่ทำงาน : ธนาคารกรุงเทพสาขาท่า
อากาศยานกรุงเทพ
ตำแหน่ง : Customer Service Office
Facebook : Sirikanya Jankeaw

24301354_1585611238151079_3153512058487872245_n

ปู

สุนีย์ สว่างภพ
รหัสนักศึกษา : 115310901073-2
สถานที่ทำงาน : มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : staff 6
Facebook : Poonee Sawangpop

27042884_10203914876147953_1634316524_n

ปูน

พัชรี เชื้อปู่
รหัสนักศึกษา : 115310901013-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Poon Phatcharee

26996553_1842366449169520_595823067_n

เฟิร์น

นารีรัตน์ ร่มโพธิ์ชี
รหัสนักศึกษา : 115310901006-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : Fern Nareerat

27152718_1504988766280453_1174209756_n

ซนซน

ชนาพร พัฒนะถาวร
รหัสนักศึกษา : 115310901056-7
สถานที่ทำงาน : PNNT 1541
Construction&Design Co,.Ltd
ตำแหน่ง : เลขานุการ
Facebook : Zonzon Chanaporn

26994685_1868165436577626_685460321_n

แบ๋น

อนงค์. นิราศคำ
รหัสนักศึกษา : 115310901094-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Facebook : อนงค์ นิราศคำ

1998_979580458772225_3088641410309772501_n

เบล์

ศิริลักษณ์ ชัยยา
รหัสนักศึกษา : 115310901043-5
สถานที่ทำงาน : ธนาคารไทยพานิชณ์
สาขา เทสโก้ โลตัส นวนคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน
Facebook : BabyZz Rmutt

27046813_1569493949773084_1954933806_o

แหม่ม

สกุลณา กอยรัมย์
รหัสนักศึกษา : 115310901054-2
สถานที่ทำงาน : ธนาคารกสิกรไทย
ตำแหน่ง : Customer care
(ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
Facebook : Sakunna Koyram

27152894_1695798960482559_277554695_n

น้ำเต้า

ธันย์ชนก จักษุกิจ
รหัสนักศึกษา : 115310901069-0
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Namtoa Thanchanok

27152487_1584465274935063_1152822171_n

จุ๋ม

จุฑามาศ ยาวิลาศ
รหัสนักศึกษา : 115310901070-8
แม่บ้าน
Facebook : Juthamas Rodphothong

girl

This is the heading

ชลธิชา หอทอง
รหัสนักศึกษา : 115310901030-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อลิสา แสงครบุรี
รหัสนักศึกษา : 115310901038-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ทิพรัตน์ ฝ่ายพลแสน
รหัสนักศึกษา : 115310901040-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุภลักษณ์ คชสินธิ์
รหัสนักศึกษา : 115310901015-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

กาญจนา โชติช่วง
รหัสนักศึกษา : 115310901046-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พรสุดา ลำบัวลอย
รหัสนักศึกษา : 115310901047-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

เพชรลดา นามวงษ์
รหัสนักศึกษา : 115310901048-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ภัทร ลิ่มอนุรักษ์สกุล
รหัสนักศึกษา : 115310901051-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

กฤติมา วงษ์คำนา
รหัสนักศึกษา : 115310901067-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

จีราพร โฉมยา
รหัสนักศึกษา : 115310901071-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

จีราภา โฉมยา
รหัสนักศึกษา : 115310901072-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

วรรณภา ชูนาม
รหัสนักศึกษา : 115310901074-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ฐิติมา ผลาการ
รหัสนักศึกษา : 115310901076-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุธาวัลย์ จิตรแจ้ง
รหัสนักศึกษา : 115310901077-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

เมสินี จุ้ยสวัสดิ์
รหัสนักศึกษา : 115310901090-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ปราลี คำสุนทร
รหัสนักศึกษา : 115310901095-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

วัชรี มีธง
รหัสนักศึกษา : 115310901098-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุนิศา บุญประสิทธิ์
รหัสนักศึกษา :
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ตุลาภรณ์ เจริญเสียง
รหัสนักศึกษา : 115310901101-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :