ก.พ. 05

งานสานสัมพันธ์คณิตศาสตร์

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์คณิตศาสตร์” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง ในสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.