มี.ค. 30

แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แอปพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
1. นายวิทวัฒน์ ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวมาริษา ศรีวิชัย
3. นางสาวช่อทิพย์ นวลจันทร์

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนำมาใช้งานกันได้ตาม QR Code จาก Poster

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.