เม.ย. 03

โครงการจิตอาสา

          นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาห้องประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้อง ST 1302 และ ST 1313 ในวันที่ 28 มีนาคม  2561

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.