ก.พ. 25

โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์สู่ชุมชน “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” Math Camp RMUTT

           สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์สู่ชุมชน “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” Math Camp RMUTT ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.