ธ.ค. 13

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ในโครงการแนะแนวสัญจร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทราใส่ความเห็น

Your email address will not be published.