พ.ย. 14

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนอุดมวิทยา

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนอุดมวิทยา ในโครงการแนะแนวสัญจร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.