Author's posts

ก.พ. 03

นักศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

          นักศึกษาคณิตศาสตร์ ช …

Continue reading

ธ.ค. 25

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “วิทย์สัมพันธ์ 61″

          รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป …

Continue reading

ธ.ค. 14

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   …

Continue reading

ธ.ค. 13

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

          คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading

ธ.ค. 08

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

พ.ย. 29

พิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ …

Continue reading

พ.ย. 23

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          มหาบัณฑิต และบัณฑิตค …

Continue reading

พ.ย. 14

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนอุดมวิทยา

          คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading

พ.ย. 06

การประชุมเปิดภาคเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

         ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก …

Continue reading

ต.ค. 17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          การประกวดโครงงานสหกิ …

Continue reading