Category: กิจกรรมสาขา

ก.พ. 05

งานสานสัมพันธ์คณิตศาสตร์

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค …

Continue reading

ธ.ค. 25

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “วิทย์สัมพันธ์ 61″

          รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป …

Continue reading

ธ.ค. 13

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

          คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading

พ.ย. 29

พิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ …

Continue reading

พ.ย. 06

การประชุมเปิดภาคเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

         ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก …

Continue reading

ต.ค. 17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          การประกวดโครงงานสหกิ …

Continue reading

ส.ค. 28

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          คณะกรรมการตรวจประเมิ …

Continue reading

ส.ค. 27

พิธีเปิดงานกีฬา Science Games 2017

          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ …

Continue reading