Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปี2563

มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ #ครอบครัวคณิตศาสตร์ราชมงคลธั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2682

สาขาสถิติประยุกต์ เปิดรับสมัครระบบโควตา Portfolio วุฒิ ปวช.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2649

เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2635

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการห้อง Discussion Room

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการห้อง Discussion …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2623

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานแถลงข่าว โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ”

  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1293

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

   

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1290

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ให้สัมภาษณ์ในรายการสนามเป้า เม้าข่าว เรื่อง เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi แบบหยอดเหรียญ

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=504

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ให้สัมภาษณ์ถ่ายทำรายการสถาบันนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และ รายการ Good morning Thailand สถานีโทรทัศน์ Mono 29

รายการสถาบันนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=511

รายการ INNOVATIVE VARIETY สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

รายการ INNOVATIVE VARIETY ทางช่อง Smart SME  เข้าสัมภาษ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=513

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกรายการและนำเสนอผลงานเรื่อง เครือข่ายเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ในรายการสโมสรสุขภาพ ทาง MCOT

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=446