Category: กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3037

การประกวดพานไหว้ครู 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดพ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3034

กิจกรรมการรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรายง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3027

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบหลัก ประชุมนักศึ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3052

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3043

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3014

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3005

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3002

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2999

อบรมการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการฯ

ด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2990