โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มภาคกลาง โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสมัญศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพของสามเณรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา และรายงานผลการศึกษาของสามเณรและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3242879175821158

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3030

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.