ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบหลัก ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุน จำนวน 6 ราย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคาร​เฉลิมพระเกียรติ​ ๖ รอบ​ พระ​ชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101296

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3052

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.