ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจัดทำโครงการจัดสร้างห้องศิลป์ภาษา โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนกฤษณเวฬุ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทนในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนวัตกร” พร้อมทีมงานและนักศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม และนำเสนอการประดิษฐ์โครงงานต่างๆ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3368349699940771

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3094

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.