การปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบออนไลน์) โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย 1) ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง 2) ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 3) ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก 4) ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก 5) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก และ 6) ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ST1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3509335742508832

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3148

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.