รับสมัครงาน

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง “Programmer”
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รวมถึงชิ้นส่วนเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และเป็นที่ทราบกันดีว่า สถาบันของท่านได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมและภาคอุตสาหกรรมตลอดมา บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางสถาบันในการประชาสัมพันธ์และปิดประกาศรับสมัครงานให้กับนิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

14054374181405437418

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?page_id=1295

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.