มิ.ย.
20

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

SONY DSCภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ หน้าห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพเลือกตั้งเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8050

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่


นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/user/RmuttChannel

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

IMG_1362ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ โดยพระคุณเจ้า จากวัดปัญญานันทาราม ให้โอวาทแง่คิดการใช้ชีวิตตลอดวันการคลองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8040

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

ทีมงานสื่อมวลชนทีวีไทย (TPBS) ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์

sci5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับทีมงานสื่อมวลชนทีวีไทย(TPBS) ในการถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ อาจารย์ศิริพร ลุนพรม เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี” ณ สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554

ภาพถ่ายเพิ่มเติม  :   http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8032

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

แนะนำ e-Learning สื่อการสอน

sarun11-1024x670แนะนำสื่อการสอน e-Learning รูปแบบซีดี ในวิชาแคลคูล้ส สำหรับวิศวกร โดย ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

yuree02-1024x670และวิชาสถิติเชิงคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ติดต่อขอยืมซีดีได้ที่ Edutainment Zone  ชั้น 2)

 

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์

SONY DSCคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์  ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2554 ณ ห้อง SC1304
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8018

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

ภาควิชา / สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2554

sar1โครงการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิหนคุณภาพภายใน (SAR) เข้าตรวจและเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน  พ.ศ.2554 Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554  เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการปรับตัวการเรียนในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม  รินลอุบล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2554
13 2

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
03

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพปฐมนิเทศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7944

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

sci 83คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554 

http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436164

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts