มิ.ย.
26

ผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

แผนปรับปรุง54 12 เดือน
แผนปรับปรุง54 12 เดือน
แผนปรับปรุง54 12 เดือน.doc
177.0 KiB
3398 Downloads
Details...
Print Friendly, PDF & Email
แผนปรับปรุง54 12 เดือน
แผนปรับปรุง54 12 เดือน
แผนปรับปรุง54 12 เดือน.doc
177.0 KiB
3398 Downloads
Details...

มิ.ย.
25

แบบสำรวจจำนวน notebook และ Mobile Device

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเข้มข้นและได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็ม จำกัด ในโครงการความร่วมมือพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ” ซึ่งจัดพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายสุเมธ  ชีวะสถาพรพันธ์  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

ภาพกิจกรรม ครบรอบ 17 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_05เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13468

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา

สาขาวิชาชีววิทยา รับการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อ
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี
http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7546
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ SC1807
http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7561
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ SC1307

http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7571
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ SC1306

http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7576
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รับการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ SC1904

http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7584
Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

ภาพบรรยากาศคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา

sci_03วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าตรวจภาควิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13455

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

ภาพกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการแสดงความรักและเคารพต่ออาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาคปกติ และภาคพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรมนี้
ภาพกิจกรรมโดย อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7527

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

ภาพกิจกรรมรับน้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

 sci_04 sci_17

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ภาควิชาเคมี อาคารสถาบันวิจัยเคมี
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาฟิสิกส์ SC1705
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาชีววิทยา ห้องประชุมคณบดี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ SC1807
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ SC1307
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ SC1306
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ SC1904

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids) ให้กับนักเรียนมัธยมตอนต้น ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อการเชื่อมโยงความรู้ และเสริมสร้างเจนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกคาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13398

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts