ม.ค.
30

โครงการคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 1

และขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 1 ด้วย

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑

ม.ค.
27

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

วันนัดพบสถานประกอบการ

ขอเชิญ เข้าร่วมงาน “วันนัดพบสถานประกอบการกว่า 100 แห่ง” ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 9.00-16.00 น.

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

ทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญประจำปีของคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประทานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ณ  บริเวณหน้าห้องสารบรรณ (ชั้น 2)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10670

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto,Portugal เยี่ยมคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้่อนรับ ศาสตารจารย์ ดร.เอนก กิจเจา หัวหน้าภาควิชาเคมีจาก Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto,Portugal ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10655

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงการสหกิจศึกษา RT55″

“โครงการสัมมนาและแสดงผลงานสหกิจศึกษา RT55″ เมื่อ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10541
Read the rest of this entry »
Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

วันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

sci_19418 มกราคม ของทุกปี คือ วันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การทอดผ้าป่าต้นไม้ คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัยฯ โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ประธานฝ่านสงฆ์ และงานแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงผลงานของภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการแสดงผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (3CIIs 2011)  ณ  ประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่  24 – 27  สิงหาคม  2554 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ อธิการบดี ได้มอบรางวัลให้แก่นักวิจัยทั้งสองท่าน พร้อมกับเดินชมผลงานและนิทรรศการของนักศึกษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10589

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจปลูกต้นไม้รอบคณะฯ

sci_21คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจปลูกต้นไม้รอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10514

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ(เฉพาะวุฒิ ปวส.)

Older posts «

» Newer posts