ม.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190130NPTU_20ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ น.ส.จุฑาทิพย์ เถามนพันธ์ และนายศรฉัตร ผิวอ่อน ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พร้อมด้วยนักศึกษาจาก National​ Pingtung University (์NPTU) ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักศึกษาที่สนใจออกสหกิจต่างประเทศ เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปออกสหกิจศึกษา ทุนการศึกษา และการมีโอกาสได้งานทำที่สาธารณรัฐไต้หวัน ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74521

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

20190130stat_05สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2562

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74588

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

แนะแนวสัญจรโรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี

20190130sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรดอนพุดวิทยา สระบุรี ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74569

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

โครงการ Start up: สร้างแนวคิด สร้างธุรกิจของตนเอง

 

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ Start up: สร้างแนวคิด สร้างธุรกิจของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายในหัวข้อ A journey from research to commercialization ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง ST 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74468

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย

2019029sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74403

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

บริษัท สยามชานิการีพิตติ้งส์ จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา

2019029coopsci_03นางสาวสุนทรพักตร์ อภิรักษ์เสนา ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ และทีมงานจากบริษัท สยามซานิทารีพิตติ้งส์ จำกัด ในเครือ SCG จังหวัดปทุมธานี เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74395

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

2019029TOEIC_13งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 3: Short Conversation ลักษณะข้อสอบบทสนทนา ฝึกทำข้อสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74507

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

20190128-sci_20คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74226

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

พิธีปิดและมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74093
facebook : https://bit.ly/2TgJQma

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นกิจรรมค่ายวิทย์ – คณิต และกิจกรมค่ายเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73853
facebook : https://bit.ly/2FMYaA5

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts