ก.ค.
10

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9 (Thai GE Network )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network ) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการจัดการสอนในกลุ่มที่ 1 Digital Tool for Learning และกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66901

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

20180709sci_22คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30-15.30 น.) ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67130

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

โครงการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

20180709Bio_19นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากคณาจารย์ สาขาวิชาฯ โดนนักศึกษามี่เข้าฟังในครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเรียน เรียน และในช่วงบ่าย ได้จัดการทดสอบเล็กน้อยเพื่ ให้นักศึกได้หัดใช้เครื่องมือได้จริง โดยงานดังกว่าจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67109

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
06

พิธีผูกข้อมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีผูกข้อมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67469

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
06

ผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

ก.ค.
06

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 สำหรับนักเรียนระดับมันธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยแบ่งกลุ่มการประกวดเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี โดยมี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดและมอบรางวัล
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 43 โรงเรียน วิทยาลัยจำนวน 2 วิทยาลัย มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 117 ทีม  ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ จำนวน 14 ทีม กลุ่มคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 ทีม กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 ทีม และกลุ่ม STEM จำนวน 36 ทีม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67221

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
06

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง) และนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อการเรียนการสอนและการดำเนินงานวิจัยทางด้าน Artificial Intelligence และ Internet of Things (Ai2OT) และแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก Vice President Lung-Jen, Wang จาก National Pingtung University มาพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางด้าน IoT และให้คำแนะนำในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้นำ และการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1311 (Ai2OT) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67161

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 (ASEIS 2018)”

20180704ASEIS_39คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 (ASEIS 2018)” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป. 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67425

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

20180704MOU_77ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับ Prof. Dr. G.V.Pandit Prof. Dr Mala Kharkar จาก S.S. & L.S. Patkar College of Arts & Science , and V.P. Varde College of Commerce & Economics ประเทศอินเดีย ในพิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เรื่องการทำงานวิจัยร่วมกัน และการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาจำนวน 2 ทุน ผ่านทางช่องทางรัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67699

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (8)

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts