ม.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่

20190108NewYearSci_03ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มอบกระเช้าปีใหม่แด่นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ประธานโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ในวันที่ 8 มกราคม 2562

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

แนะแนวสัญจรให้กับโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

20190108sciอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ออกแนะแนวสัญจรให้กับโรงเรียนมีนประสาทวิทยา ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72893

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
05

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

20190105Physics_04สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72846

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
05

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190105TCAS1บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72766

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190104bio_23สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.กฤติยา ทิสยากรนักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.2.ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริอาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มศว.3.ดร.วินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร4.คุณศรรัก พงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72739

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

กิจกรรมแนะแนวสัญจร รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 4 มกราคม 2562

20190104sciguide_02บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในงานตลาดนัดสถาบันการศึกษา และอาชีพสู่อนาคต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72973

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD)

20190103CEERDSCI_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) พร้อมคณะ และได้มีการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการทำวิจัยร่วมระหว่าง มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD) กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72719

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

การบรรยายพิเศษโดย Professor Dr. Stefan Trueck, Macquarie University, Australia

20190103CEERD_06การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Global Warming Awareness: Climate Change: Level of Concern and Policy Preferences in Australia” โดย Professor Dr. Stefan Trueck, Macquarie University, Australia ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72679

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

เชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย จาก Professor Dr. Stefan Trueck, Macquarie University, Australia

Mobile

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
02

Warm Welcome Professor Dr. Thierry Lefevre and distinguished guests from CEERD

Mobile

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts