พ.ย.
26

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Printกำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงนิทรรศการขับเลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

20181123FABLAB_15ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา ไปแสดงนิทรรศการขับเลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ SIAM SQUARE โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน3 ชิ้นจาก STEM Lab & MAKER SPACE คือ ต้นแบบแขนกลขนาดเล็ก ต้นแบบแขนกลอัตโนมัติต้นทุนต่ำและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นทุนต่ำ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71404

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
23

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

20181123coopsci_07ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71432

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
23

โครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ

 

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกระจกชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71143
ภาพบรรยากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71144

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
23

งาน “สืบสานประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนทีเมืองธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑”

20181122Loy Kratong_47รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและประชุม กับ Prof. Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71127

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
22

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Prof.Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University

20181122HIUรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและประชุม กับ Prof. Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

APASS (1)CHEMAPASS (2)BIOAPASS -Bio

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181205Dad

Fathers_Day

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

20181119sci_21คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70929

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

regis2-2018ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts