พ.ย.
23

โครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ

 

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกระจกชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71143
ภาพบรรยากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71144

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
23

งาน “สืบสานประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนทีเมืองธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑”

20181122Loy Kratong_47รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและประชุม กับ Prof. Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71127

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
22

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Prof.Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University

20181122HIUรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและประชุม กับ Prof. Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

APASS (1)CHEMAPASS (2)BIOAPASS -Bio

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181205Dad

Fathers_Day

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

20181119sci_21คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70929

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

regis2-2018ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

calendar2-61

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน วัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี

20181117sci_16ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70911

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
17

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาจากกลุ่มปวช. รอบโควต้า (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาจากกลุ่มปวช. รอบโควต้า (เพิ่มเติม)เพื่อรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts