พ.ย.
13

การติดตามผลการออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอพบนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศของคณะฯ เพื่อติดตามผลการออกสหกิจเพือฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70866

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 และห้อง STEM LAB & MAKER SPACE

ภาพบรรยากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70784

ภาพบรรยากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70833

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University

20181113Green University_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University โดยใช้ภาชนะเช่น เเก้วน้ำ จาน แทนการใช้ถุงพลาสติก ในการบรรจุอาหารหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ
นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
รางวัลขวัญใจอาจารย์
นักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

โดยในกิจกรรมดังกล่าว รณรงค์ให้นักศึกษาใช้ภาชนะทดแทนการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แก้ว กล่องบรรจุอาหาร ถุงผ้า ในการบรรจุอาหารหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70976

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

โครงการติวฟรีพิชิต TCAS 2019

ติววิชาคณิตฯ และ อังกฤษโดยติวเตอรชั้นนำ

ยกระดับผลคะแนน ONET 9 วิชาสามัญ
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มทธ.ธัญบุรี
รับสมัครจำกัด (1,500 ที่นั่ง)
1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561
ผ่านทาง www.tcas.rmutt.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
แจกฟรี เอกสารประกอบ กระเป๋า และอาหารกลางวัน กับ ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่าน

poster-1

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
09

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71729

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
06

งานสหกิจศึกษาแนะนำขั้นตอนการออกสหกิจศึกษาศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

20181106coopsci_02นางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าแนะนำขั้นตอนการออกสหกิจศึกษาศึกษาและการกรอกเอกสารการออกสหกิจและฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70767

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

iENA2018ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70698

 

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้าน SME และเป็นการยกระดับศักยภาพครูแกนนำ และวิศวกรผู้ช่วยสำหรับสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 45 คน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70708

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ

mangkorn

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Kanokwan

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts