ต.ค.
16

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ภาควิชาเคมี

20181014coopchem_37นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ ST-2103 อาคารสถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70400

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ สนามเปตอง มทร.ธัญบุรี และห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.เดี่ยว อภัยราช อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอาจารย์ประสานงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70339

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

kittipong_Buliding

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
12

พิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

20181012sci_09คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70518

cr. ภาพโดย กองประชาสัมพันธ์

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181011comsci_11นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1311 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70537

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

ปฏิบัติการยีสต์ การทำหมั่นโถว

20181011bio_13นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ปฏิบัติการยีสต์ และทำหมั่นโถว เสมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70643

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม

pitthaya

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20181010coopmath_10นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70131

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20181010coopstat_06นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70081

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา

20181009coopIT_08นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70006

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts