ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2-2017ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6011190.3 KiB103
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA5911190.9 KiB82
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5811190.2 KiB66
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5711190.4 KiB73

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011190.5 KiB129
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011290.6 KiB123
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911190.0 KiB183
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911290.2 KiB94
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811190.6 KiB101
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811290.6 KiB130
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711190.2 KiB61
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711291.3 KiB60

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยา

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011190.4 KiB160
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011290.5 KiB118
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911191.2 KiB82
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911293.6 KiB89
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811189.9 KiB91
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811290.0 KiB95
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711193.0 KiB80
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711290.8 KiB80

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 PH6011190.7 KiB60
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 PH5911191.3 KiB62
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 PH5811190.5 KiB52
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 PH5711190.2 KiB64

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 1 ST6011191.2 KiB143
2. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911190.7 KiB72
3. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911293.9 KiB70
4. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5811190.8 KiB78
5. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ST5811290.8 KiB89
6. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711190.6 KiB93
8. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711289.7 KiB86

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60111120.2 KiB146
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60112120.0 KiB252
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59111120.0 KiB162
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59112205.3 KiB280
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811190.1 KiB58
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811290.0 KiB68
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711190.1 KiB71
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711290.7 KiB67

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812189.6 KiB127
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5812190.2 KiB51

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011189.5 KiB180
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011289.5 KiB52
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911189.8 KiB62
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911289.7 KiB49
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811190.2 KiB52
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811291.2 KiB58
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711189.8 KiB62
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711287.4 KiB53

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 IT6012189.4 KiB84
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5912189.8 KiB56
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812190.2 KiB45
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5712192.4 KiB45

ลงทะเบียน

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

20171027Physic_17สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST 1-701 และมีคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมเพื่อให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55925

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

รายชื่ออนุกรรมการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่ออนุกรรมการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ListName-graduate2017_Page_1 ListName-graduate2017_Page_2

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มทร.ธัญบุรี

20141012-King1

อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ต.ค. 2560 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) นั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังรายละเอียด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.rmutt.ac.th/content/42666

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

20171020comsciสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี ของสาขาฯ จำนวน 80 ราย และอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

ภาพบรรยากาศเพ่ิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55904

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี

20171020chem-1_11การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-2103 ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55848

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

บรรยากาศการถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Science) ของ World Trend ทางช่อง Voice TV 21

20171018Datascience_23รายการ World Trend ซึ่งอากาศทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 22.00-22.30 น. ทางช่อง Voice TV 21 ได้เข้ามาถ่ายทำรายการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขอสัมภาษณ์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Science) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เกี่ยวกับหลักสูตรเปิดใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ ที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งในปัจจุบันอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการของ ตลาดงานทั้งในและต่างประเทศอย่างมาก และมีหลายภาคส่วนให้ความสนใจ การบันทึกเทปสัมภาษณ์จะออกอากาศในรายการ World Trend ทางช่อง Voice TV 21 ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 22.00-22.30 น.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55882

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20171018stat_34การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55820

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20171017coopsci_129การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55818

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาชีววิทยา

20171017coopsci_105การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55816

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts