โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพครูฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ ดร.นนธิยา มากะเต และอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรม GeoGebra เบื้องต้น” ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ และอาจารย์โอม สถิตยนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โมเดลการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.