อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุกส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ กิจกรรมการติดตาม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคีเครือข่ายสำหรับประเมินบ่งชี้สมรรถนะ และสนับสนุนการตัดสินใจ ให้กับกลุ่มภาคีเครือข่าย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สมาคม โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และ อ.ประภาส ทองรัก สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม I-Like-2 โรงแรม ไอบิสขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.