การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ กรรมการจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ ผศ.สมควร สนองอุทัย กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดและนำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของคณะฯ ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของคณะฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สัมภาษณ์อาจารย์ นักวิจัย สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการ และผู้แทนชุมชน และสรปุผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.